Lees hier het laatste nieuws over de Coronamaatregelen bij OBG.

Sluiten

Bestuur en toezicht

Bestuur

Mw. J.H.M. van Ginneken is a.i. directeur-bestuurder van OBG. Zij heeft de dagelijkse en algemene leiding.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen OBG. Zij staat de directeur-bestuurder met raad en daad terzijde. De bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van de RvT zijn vastgelegd in de statuten van OBG. Wilt u meer weten over de visie van de RvT op de invulling van het toezicht? Leest u dan het visiedocument van de Raad van Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van OBG bestaat uit de volgende leden:
Mw. J.G. Kunst (Voorzitter)
Mw. Mr. W.J. Rijcken – van Eck
Mw. B.J. Versteegen MMI
Hr. Drs. R.J. Hagemans
Hr. Mr. A.W.F. Brits

Contact

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht? Stuurt u dan een mail naar rvt@obg.nu.

Documenten

Wilt u verder lezen? Via onderstaande linkjes vindt u een aantal documenten over het bestuur en de Raad van Toezicht van OBG.
Beknopt Jaarverslag OBG
Jaarverantwoording 2020
Statuten van OBG
Bestuursreglement
Reglement Raad van toezicht
Visie van Raad van Toezicht
Jaarverslag van Raad van Toezicht
Kwaliteitsplan 2021
Kwaliteitsverslag 2020
Onkostenbeleid