Kwaliteit

Bij OBG staat kwaliteit van zorg centraal. Natuurlijk voldoet onze dienstverlening aan de wettelijke kaders en richtlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de Wet zorg en dwang. Maar bovenal doen wij iedere dag ons best om aan te sluiten bij uw wensen en behoeften en die van uw naasten. We willen dat u tevreden bent en blijft. Wij houden daarom de kwaliteit van onze dienstverlening scherp in de gaten. Zo houden we die hoog en zien we snel de ruimte voor verbeteringen.

Kwaliteitssysteem PREZO 

Bij OBG werken we met zelforganiserende teams. Die teams hebben altijd oog voor de verbetering van kwaliteit. Ze worden daarbij ondersteund door het kwaliteitssysteem PREZO (Prestaties in de Zorg). Ieder jaar wordt onderzocht hoe cliënten onze zorg ervaren. En wordt de kwaliteit van onze dienstverlening vergeleken met die van andere organisaties. De uitkomsten van dit onderzoek vormt de input voor onze verbeterplannen.

Gouden PREZO Keurmerk 

Sinds 2018 heeft OBG het Gouden PREZO Keurmerk. Daar zijn we extra trots op, omdat de tevredenheid van onze cliënten bepaalt dat we het keurmerk verdienen.

Ziet u verbeterpunten?

Tevredenheid van onze cliënten is het allerbelangrijkst. Bent u tevreden? Of ziet u ruimte voor verbetering? Laat het ons weten. Op de pagina Complimenten en klachten leest u bij wie u terecht kunt.

Documenten

Wilt u meer weten? Via onderstaande linkjes vindt u een aantal documenten over kwaliteit.
Kwaliteitsplan 2024
Kwaliteitsverslag 2023