OBG, daar doe je mee!

BVOB zoekt lid Raad van Provisoren

Inleiding

De Stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren (BVOB) heeft ten doel te voorzien in
de verzorging, verpleging en ondersteuning van ouderen, in de ruimste zin van het woord, in het
bijzonder te Nijmegen, met name door het financieel ondersteunen van projecten op dat gebied. Het
bestuur van de Stichting, de Raad van Provisoren, bestaat uit zeven leden en vergadert gemiddeld
zes keer per jaar. Drie van de bestuursleden worden voorgedragen door Dienstencentrum OBG.

Het bestuurslid dient te beschikken over de volgende kennis en/of competenties:

 • Affiniteit met de ouderenzorg en welzijn voor ouderen;
 • Kennis en ervaring van/in ontwikkelingen binnen vastgoed en het beheer hiervan;
 • Zicht op maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen in samenleving;
 • Onderschrijft de “good governance cultuur”;
 • Onderschrijft de doelstelling van de Stichting;
 • Is werkzaam/woonachtig in of rond het werkgebied;
 • Is samenwerkingsgericht en kan besturen in teamverband;
 • Investeert in tijd, kennis en kan een eigen netwerk inzetten ten behoeve van het realiseren van de doelstelling van de Stichting;
 • Heeft ruime werkervaring op minimaal hbo-niveau;

Vergoeding:

Ter nadere informatie is op aanvraag beschikbaar:
Statuten van de stichting
Reglement Raad van Provisoren
Treasurystatuut

Heb je interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de vice-voorzitter: mw. J.G. Kunst, via 06 5230 0775 of
de secretaris-rentmeester: P.M. van den Broek via 06 5003 7111
Uw sollicitatie kunt u tot en met 16 februari versturen, per e-mail via:
p.van.den.broek@bvobnijmegen.nl
per post via:
BVOB
Postbus 1070
6501 BB NIJMEGEN
Lid van de Raad van Toezicht m/v Portefeuille financiën

Inleiding

Stichting Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis (Dienstencentrum OBG) is een zelfstandige organisatie met een lange historie in Nijmegen die extramurale zorg biedt aan ouderen in Nijmegen en staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. OBG levert aan zelfstandig wonende ouderen verzorging, verpleging en ondersteuning, toegesneden op de specifieke behoeften van de oudere. Bovendien onderscheidt OBG zich door welzijnsactiviteiten die in het Dienstencentrum plaatsvinden en door woonondersteuning aan haar cliënten te bieden.
Daarnaast exploiteert Dienstencentrum OBG enkele kleinschalige woongroepen voor ouderen met dementie. Dienstencentrum OBG onderhoudt nauwe contacten met Stichting BVOB, die het vermogen van OBG beheert. Enkele leden van de RvT zijn tevens bestuurder bij BVOB.
Dienstencentrum OBG heeft een eenhoofdig bestuur. Bij Dienstencentrum OBG werken ongeveer 130 beroepsmedewerkers en 120 vaste vrijwilligers.
Dienstencentrum OBG heeft een Raad van Toezicht (RvT).

Het (juridisch) kader

De RvT functioneert binnen het kader van de vigerende wetgeving en de Zorgbrede Governance Code. Verder wordt verwezen naar de statuten van Dienstencentrum OBG, de Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting tot Beheer van het Vermogen der Oud Burgeren (BVOB), het Reglement Raad van Toezicht, de toezichtsvisie en de algemene profielschets. Deze stukken worden desgewenst na het opvragen van de profielschets verstrekt.

Algemene profielschets voor Leden van de Raad van Toezicht

De doelstelling van de profielschets is dat er voldoende affiniteit met de doelstelling van Dienstencentrum OBG en de gezondheidszorg bestaat, er een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk wordt bereikt en er een spreiding bestaat van maatschappelijke achtergrond, van disciplines en deskundigheid. Naast deze profielschets hanteert de RvT aanvullende profielkenmerken voor de verschillende leden per zetel. Qua samenstelling streeft de RvT naar een zo breed mogelijke diversiteit.
Vanwege het verstrijken van de maximale zittingsduur van twee leden is de RvT nu op zoek naar een nieuw lid. Van hem/haar wordt verwacht dat zij/hij zowel het strikte toezicht houdt, als de klankbordfunctie een goede invulling zal kunnen geven.
Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij affiniteit met de ouderenzorg hebben.
De volgende algemene profielkenmerken moeten als richtinggevend worden beschouwd:

 • affiniteit met de doelstelling en functie van OBG als Dienstencentrum;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • algemene bestuurlijke kwaliteit en ervaring, bij voorkeur ook in een toezichthoudende functie;
 • het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren voor het bestuur;
 • een juiste evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • het vermogen om het beleid van OBG en het functioneren van het bestuur te toetsen aan de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan OBG stellen;
 • gevoel voor en betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen, en deze kunnen duiden voor OBG;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • voldoende beschikbaarheid om de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de RvT bij te wonen.

Aanvullende eisen

Voor de huidige vacature in de RvT geldt daarenboven de volgende aanvullende profielkenmerken:
Aandachtsgebied financiën

 • kennis van de financiële praktijk
 • beroepsmatige ( ruime) ervaring met de financiële praktijk
 • kennis van financiële (jaar)verslagen
 • zo mogelijk specifiek van de gezondheidszorg
 • bestuurlijke ervaring, specifiek met financiële (beleids)advisering

Honorering

De leden en voorzitter van de RvT ontvangen een bescheiden vergoeding.

Wervingsprocedure

De werving vindt plaats via een open sollicitatieprocedure.
Geïnteresseerden kunnen tot 5 januari 2019 hun schriftelijke motivatie en CV te sturen naar:
Stichting Dienstencentrum OBG,
t.a.v. mevrouw drs. A. Baars-Veldhuis, voorzitter selectiecommissie
Prof. Cornelissenstraat 2
6524 PJ Nijmegen
024-3279202
of per e-mail naar: rvt@obg.nu
Na sluiting van de inzendtermijn zal de zittende RvT een selectie maken van de kandidaten. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatieproces met een afvaardiging van de zittende RvT en bestuurder.
Gesprekken vinden plaats op 18 januari 2019.
Nijmegen, 11-12-2018
OBG zoekt: Verzorgenden niv. 3 IG voor de thuiszorg.

Herintreders worden tevens uitgenodigd om ook te solliciteren

Over de vacature
Jij houdt van actie, hebt een ondernemende instelling en wilt graag een bijdrage leveren aan goede zorg. Je bent een duizendpoot die houdt van zelfstandig werken maar ook van samenwerken met leuke en gezellige collega’s. De keuze om je te blijven ontwikkelen is voor jou vanzelfsprekend.

Je wilt graag werken in een bijzondere organisatie waarin je kunt sparren en waarin eigen initiatief gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Werken in een organisatie waarin je je thuis voelt, met leuke collega’s.

Ben jij die enthousiaste toekomstige collega? Klim in de pen en solliciteer!

Wat houdt de functie in?

 • Als verzorgende organiseer en lever je zorg aan cliënten zodanig dat het behoud van zelfstandigheid en eigen regie van de cliënt voorop staat.
 • Je levert een bijdrage aan het individuele zorgplan van de cliënt.
 • Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg.
 • Je levert een bijdrage aan het teamoverleg.
 • Je geeft ondersteuning bij het inwerken van nieuwe collega’s
 • Vraaggericht kunnen werken

Jouw kwaliteiten:Vacature OBG

 • Je hebt een diploma verzorgende niv. 3, 3/IG of vergelijkbaar en bent eventueel bereid een verkorte opleiding te volgen.
 • Je hebt een enthousiaste en positieve werkhouding en kunt goed zelfstandig uit de voeten.
 • Je kunt je goed inleven en hebt respect voor de cliënten.
 • Je bent in staat om de cliënt te ondersteunen bij diens autonomie, competenties en betrokkenheid.
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor.

Wat bieden wij jou?

 • Arbeidsvoorwaarden volgens CAO VVT.
 • Een dynamische werkomgeving met leuke collega’s in Nijmegen-Oost;
 • Aantrekkelijke personeelsregelingen.
 • Doorleer en ontwikkelmogelijkheden. Als je je wilt specialiseren is dat zeker bespreekbaar.

Heb je interesse?

Spreekt deze functie je aan en ben je enthousiast geworden? Een dagje meelopen is uiteraard mogelijk. Wil je direct solliciteren? Mail dan een motivatiebrief met je CV naar Sylvia van de Beeten, Manager Zorg ( s.vandebeeten@obg.nu). Voor meer informatie kun je bellen naar: 024 3279290.
Vacature Zorgassistent

Met ingang van 15 december 2018 zijn wij op zoek naar collega’s in de functie van zorgassistent.

Plaats in de organisatie
De zorgassistent is werkzaam binnen de dienst verpleging en verzorging. Functionaris ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Zorg en ontvangt functionele aanwijzingen van de coördinatoren/verzorgenden. De assistent is inzetbaar volgens rooster (dagdienst, avonddienst en zo nodig slaapdienst).

Kern van de functie
De zorgassistent assisteert en ondersteunt de verzorgende bij de verzorgende en begeleidende taken, verricht assisterende werkzaamheden ten behoeve van de zorgverlening op basis van de vraag, waardoor de cliënt, gelet op zijn mogelijkheden en interesses, zo zelfstandig mogelijk kan functioneren en actief kan deelnemen aan alle aspecten van het dagelijks leven. Draagt mede zorg voor de dagelijkse continuïteit van de zorg en het welbevinden van de cliënt.

RESULTAATGEBIEDEN

1. Assisteren en ondersteunen bij de verzorgende en begeleidende taken, verrichten van assisterende werkzaamheden.
Het assisteren en ondersteunen van de verzorgende bij het zorg dragen voor de uitvoerende werkzaamheden rondom verzorgende en begeleidende werkzaamheden volgens het zorgplan.

Kernactiviteiten

 • Assisteert en ondersteunt de verzorgende bij de basisverzorgende handelingen volgens het zorgplan;
 • Ondersteunt de verzorgende bij de begeleiding van individuele cliënten bij de ADL- handelingen overeenkomstig de daarvoor gemaakte afspreken, richtlijnen en werkmethoden;
 • Meldt bijzonderheden volgens de gemaakte afspraken aan de verzorgende;
 • Biedt assistentie bij het eten en drinken, waaronder ook het bereiden van de maaltijd.

2. Welzijn cliënt in woon-/leefklimaat
Het in overleg met de cliënt dagelijkse zorg dragen voor het welzijn in zijn woon-/leefklimaat.

Kernactiviteiten:

 • Stimuleert de cliënt om zijn regie te blijven voeren over eigen leven en leefomgeving;
 • Verwerft informatie over de totale situatie ven de cliënt;
 • Geeft in samenwerking met de cliënt, diens naasten, de verzorgende en overige zorgverleners invulling aan een optimaal woon-/leefklimaat.

3. Overlegvormen
Het betrokken zijn bij diverse overlegvormen.

Kernactiviteiten

 • Bereidt voor en neemt deel aan diverse relevante overlegvormen.

De collega is bereid om, zo nodig, de opleiding tot zorghulp assistent-opleiding niveau 1 te volgen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sylvia van de Beeten.
Kandidaten die al hebben aangegeven interesse te hebben in de functie hoeven niet te solliciteren.
Slaapdienst (medisch studenten, zorgassistentes)

Als medewerker slaapdienst ben je achterwacht voor de verzorgende in de nachtdienst. Dit betekent dat je tijdens een dienst gewoon slaapt, maar in geval van een incident of onvoorziene werkdruk wordt er een beroep op jouw inzet gedaan. Je werkt dan op instructie van de collega ’s van de nachtzorg.
De werktijden zijn van 23.00 uur tot 7.00 uur en volgens rooster.
De medewerker slaapdienst kan worden (bij-)geschoold op het gebied van BHV.
Functie-eisen

Wat verwachten wij?

 • Je bent iemand die makkelijk kan schakelen en instructies kan opvolgen.
 • ’s Nachts ingezet worden vormt geen probleem voor jouw fysieke situatie.
 • Je hebt enige zorgkennis (medisch student, zorgassistent)

Arbeidsvoorwaarden

Wat kun jij verwachten?

 • Een afwisselende werkomgeving in een
 • Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT
 • Het salaris is ingeschaald in FWG 15. Max € 13,62 per uur.
 • Bij een ongestoorde slaapdienst van 8 uur krijg je 30% uitbetaald. In geval van een actieve dienst (bij minimaal 3 oproepen) betalen wij 8.00 uur uit.

Contact informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Sylvia van de Beeten, Manager Zorg, telefoon: 0243279290. Interesse in deze vacature bij OBG Stel je dan aan ons voor! Solliciteren is mogelijk via de link op de vacaturepagina of via een mailtje aan s.vandebeeten@obg.nu

OBG, daar doe je mee®!

OBG biedt al meer dan 426 jaar zorg en diensten aan zelfstandig wonende ouderen en aan andere leeftijdsgroepen die actief willen zijn in Nijmegen-Oost. OBG biedt verzorging thuis, woonondersteuning en tal van welzijnsactiviteiten. Bovendien biedt OBG begeleid wonen aan dementerende ouderen en kun je er terecht voor dagbesteding. Ook huur je bij OBG een werkplek of een vergaderruimte en geef of volg je er cursussen en lezingen. Ontmoeten staat centraal in de filosofie van OBG.

OBG zoekt vrijwilligers

OBG is altijd op zoek naar vrijwilligers voor uiteenlopende werkzaamheden, van barbediening tot tuinonderhoud. Momenteel zijn we op zoek naar mensen voor de volgende functies:

 

OBG zoekt: vrijwilligers voor “de Eetclub”

Samen met anderen lekker eten is gezellig en belangrijk voor senioren. Daarom organiseert Dienstencentrum OBG samen met een cateraar vanaf 5 september elke maandag en woensdag “de Eetclub”. Om 17.00 uur kunnen ouderen aanschuiven voor een heerlijk 3 gangen keuzemenu.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden te assisteren bij “de Eetclub”.

Wat ga je doen? Verwelkomen gasten, ophalen bestellijstje, uitserveren maaltijd, afruimen tafels, helpen bij de afwas (machinaal).
Wanneer? Maandag en/of woensdag van 16:45 uur tot 19:15 uur.
Wat kun/ben je? Gastvrij, communicatief, pro-actief, kunt overweg met 1 of meerdere borden.
Wat bieden we je? Als vrijwilliger eet je gratis mee, een zinvolle en gezellige activiteit, een prettige werkomgeving met betrokken collega’s.

Interesse?
Spreekt deze vrijwilligersfunctie je aan? Mail dan vandaag nog een beknopte motivatie naar Jacqueline Jacobs (j.jacobs@obg.nu) o.v.v. “Vrijwilliger de Eetclub”.
Eerst meer weten? Bel Jacqueline (024-3279 279)

Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk bij OBG neem je contact op met Paul Braam, vrijwilligerscoördinator, p.braam@obg.nu