Zorgkosten en vergoedingen

Hebt u zorg nodig? Vaak krijgt u het grootste deel vergoed. De vergoedingen worden uit verschillende potjes betaald. Dat hangt af van het type zorg dat u ontvangt. We zetten belangrijke informatie voor u op een rijtje. Wilt u meer weten? Volgt u dan de linkjes in de tekst.

Zorgwetten

Wanneer u zorg nodig heeft, krijgt u te maken met minstens een van de volgende drie wetten: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In deze wetten is geregeld dat een groot deel van de kosten worden vergoed door de overheid. De meest actuele informatie over deze wetten, en bij wie u terecht kunt, vindt u op de pagina Informatie langdurige zorg en ondersteuning van de Rijksoverheid.
Wilt u hulp bij het vinden van de juiste plek om een zorgindicatie aan te vragen? Neemt u dan contact op met het Juiste Loket van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wlz

Bij OBG kunt u zorg en ondersteuning ontvangen binnen de Wlz vanuit een Modulair Pakket Thuis (MPT) of Volledig Pakket Thuis (VPT). Met een indicatie voor verblijf kunt u niet bij OBG terecht: u woont immers zelfstandig. Houdt u hier rekening mee bij uw aanvraag bij het CIZ?
Wilt u meer weten over de Wet langdurige zorg? Bekijkt u dan de Wlz-pagina op Informatie langdurige zorg.

Zvw

Veel zorg die u thuis van OBG ontvangt wordt vanuit uw eigen ziektekostenverzekering vergoed. OBG heeft daarvoor contracten met veel zorgverzekeraars. Uw wijkverpleegkundige gaat met u persoonlijk in gesprek om te bekijken hoeveel zorg u nodig hebt. Wilt u meer weten over de zorgverzekeringswet? Bekijkt u dan de Zvw-pagina op Informatie langdurige zorg.

Wmo

Uw eigen gemeente regelt vergoedingen vanuit de Wmo. Via de Wmo kunt u van OBG huishoudelijke hulp ontvangen en deelnemen aan onze dagbesteding.
Wilt u meer informatie en contact over dagbesteding bij OBG? Lees dan verder op onze dagbesteding-pagina.
Uw aanvraag voor huishoudelijke hulp doet u via het Sociaal Wijkteam van uw gemeente. Zij bespreken met u hoeveel uur huishoudelijke hulp u krijgt. Daarna geven zij OBG een seintje. Wij maken dan samen met u een plan van aanpak en starten de huishoudelijke hulp zo snel mogelijk op.
Wilt u meer weten over de Wet maatschappelijke ondersteuning? Bekijkt u dan de Wmo-pagina op Informatie langdurige zorg.

Eigen bijdrage

Een groot deel van uw zorgkosten wordt vergoed, een kleiner deel betaalt u zelf met een wettelijk verplichte bijdrage. De hoogte van dit bedrag hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, indicatie en persoonlijke situatie. Het CAK berekent het bedrag van de eigen bijdrage. Wilt u alvast een schatting van de kosten? Gebruikt u dan de rekenhulp op de website van het CAK.

Zelf uw zorg betalen

Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de Wlz of Wmo? En heeft u geen Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dan kunt u ook particulier zorg afnemen bij OBG. U betaalt dan zelf voor de zorg die u ontvangt. Wij sturen u daarvoor maandelijks een factuur.

Meer weten?

Wilt u hulp bij het vinden van de juiste plek om een zorgindicatie aan te vragen? Neemt u dan contact op met het Juiste Loket van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

bewoner op balkon thuis
zorgmedewerkster in gesprek met klant thuis