Privacy

Wanneer Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis (Dienstencentrum OBG) diensten aan u verleent, leggen wij uw gegevens vast in ons elektronisch cliëntendossier. Deze gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld de diensten (zorg) die u nodig heeft zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen, om goede zorg aan u te kunnen verlenen en om te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Dienstencentrum OBG gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving.

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en houden zich aan de gedragscode van Dienstencentrum OBG.
Alleen de medewerkers die betrokken zijn bij de zorg, of die vanuit hun functie inzage moeten hebben, hebben toegang tot uw zorgdossier. Wanneer een medewerker bij u zorg verleent heeft deze via de tablet toegang tot uw persoonlijk dossier in het elektronisch cliëntendossier. Deze toegang komt tot stand via een beveiligde verbinding.

U heeft inzage in uw eigen dossier. Dit kunt u doen via “Caren Zorgt”. In deze beveiligde omgeving kunt u inzage hebben in uw dossier.

Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier.