Verzorging, verpleging en begeleiding

Als je ouder wordt, wordt thuis wonen vaak lastiger. Extra ondersteuning kan dan nodig zijn. OBG biedt verschillende diensten aan in de woongebouwen Provenier, Weijer, Winseling, Alpha en Omega. Woon je elders in de buurt, dan kun je ook een beroep doen op OBG. Iedereen van 55 jaar en ouder die door ziekte of handicap (tijdelijk) niet meer alles zelf kan doen, zijn wij graag van dienst. Wij zijn altijd dichtbij en wij zijn er voor jou.

Speciaal voor klanten die voor het eerst te maken krijgen met de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft het CAK een animatie ontwikkeld. In deze video “De Wlz zo werkt het” wordt uitgelegd  wat de Wlz is en hoe de eigen bijdrage werkt. In de animatie zijn de antwoorden op veelgestelde vragen van klanten uit de Wlz meegenomen.

Klik hier voor de video.
Doe je een beroep op de Wlz (Wet langdurige zorg), dan kun je hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Deze ondersteunt jou of jouw naaste met al je vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.