Seniorencollege: Verlies en Veerkracht

Wie een dierbare verliest aan de dood, rouwt. Rouw is de uitdrukking van je verdriet, het toont hoezeer je met de overledene verbonden bent.

seniorencollege rouw

De band met de overledene wil je niet kwijt, maar tegelijk mag de rouw je niet opsluiten en neerdrukken. Men spreekt daarom wel van de veerkracht, die nodig is om je weer te kunnen oprichten. Maar die term ‘veerkracht’ maakt nog niet duidelijk hoe je dat doet. In dit laatste seniorencollege van dit seizoen, schetst Paul van Tongeren een paar stappen die volgens hem belangrijk zijn in het proces van omgang met verlies.

Spreker
Van Tongeren (1950) was tot zijn emeritaat hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit. Van april 2021 tot april 2023 was hij ‘Denker des Vaderlands’. Hij schreef vele boeken, ook voor een breder publiek, waaronder recentelijk een boekje over de relatie tussen tijd en identiteit.

Dinsdag 13 juni, Grand Café de Borger
Aanvang: 14:00 uur
Entree: € 5,00 incl. koffie/thee
Met OBG-voordeelpas € 3,00