Netwerk Nonna

OBG is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 13 zorgorganisaties in de regio Nijmegen. Zij vormen met elkaar het Netwerk Nonna, voorheen V&V netwerk. De grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan, vragen om een echt partnerschap en daadwerkelijke netwerksamenwerking. Met een gezamenlijke missie, gedrevenheid en met één agenda. 

 

Netwerk nonna

De samenwerkingsafspraken van het Netwerk Nonna zijn door alle ontwikkelingen aan veranderingen onderhevig en worden daarom jaarlijks herijkt. Enerzijds met de lessen van het voorgaande jaar en anderzijds in het licht van de maatschappelijke opgave.

Missie
Samen gaan we de zorg voor ouderen verduurzamen en toegankelijker maken. We komen naar wijken. We bouwen mee aan lokale initiatieven voor sociale contacten en (tijdelijke) zorg. We bevorderen dat mensen naar elkaar omkijken en anders kijken naar de zorg voor ouderen. Daarvoor zetten we onze kennis en expertise in de complexe zorg in. Voor betekenisvolle ontmoetingen. En voor de juiste zorg op de juiste plek.

Op de hoogte blijven van Nonna?
Meldt u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief  of volg ons via LinkedIn.