Kwaliteit

Om de kwaliteit te toetsen doet de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) elk jaar een uitvraag. De IGZ heeft in het najaar van 2016 een uitvraag gedaan over de kwaliteit van verpleeghuiszorg over het kalenderjaar 2015. Ook OBG heeft aan deze uitvraag gehoor gegeven en de gestelde vragen beantwoord. Hieronder kunt u onze toelichting op deze uitvraag bekijken door op de knop te klikken.

Overzicht personeelssamenstelling