OBG, daar doe je mee!

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een wettelijk voorgeschreven orgaan dat de belangen behartigt van de cliënten van OBG. Dat wil zeggen van de cliënten die wonen in de woongebouwen Weijer, Provenier, Winseling, Alpha en Omega en de cliënten die elders wonen en gebruik maken van de diensten van OBG. Taken en bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement en de samenwerkingsovereenkomst met de directeur-bestuurder.

De Cliëntenraad vergadert maandelijks. Tijdens deze openbare vergaderingen hoort de Cliëntenraad regelmatig medewerkers van OBG om zich te informeren over de gang van zaken binnen OBG. Als cliënt kunt u deze vergaderingen bijwonen. De notulen worden na vaststelling gepubliceerd op deze website.

Aansluitend aan de maandelijkse vergadering is er overleg met de directeur-bestuurder. In deze vergadering komen alle onderwerpen aan de orde, die aan de belangen van de cliënten raken.

Om het contact met de cliënten te verbeteren overlegt de Cliëntenraad twee keer per jaar met de cliënten van de appartementsgebouwen afzonderlijk en met de cliënten die elders wonen.

Jaarlijks overlegt de Cliëntenraad met de Raad van Toezicht over onderwerpen die een van de partijen belangrijk vindt en inbrengt in het overleg.

De Cliëntenraad heeft binnen OBG op bepaalde zaken advies- of instemmingsrecht. Verder heeft de Cliëntenraad recht van bindende voordracht voor één zetel in de Raad van Toezicht.

Samenstelling
De Cliëntenraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vijf leden die ieder een deel van de cliënten vertegenwoordigen. Hieronder vindt u de persoonlijke gegevens van de zittende Cliëntenraad.

[dt_team type=”grid” padding=”10″ column_width=”150″ columns=”6″ members_bg=”false” images_sizing=”resize” number=”6″ category=”square-6″]