Ambitie Regionaal Wachtlijstbureau krijgt vorm

Afgelopen maandag 11 december heeft Patricia Bender, bestuurder van OBG het ambitiedocument Regionaal Wachtlijstbureau ondertekend. Dat deed zij samen met de bestuurders van acht andere zorgorganisaties uit Netwerk Nonna*. Hiermee zetten zij een belangrijke stap in het toegankelijk houden van de zorg voor kwetsbare ouderen. Maar ook in het realiseren van optimale plaatsing in de regio. “Het ondertekenen van het ambitiedocument RWB is een belangrijke stap in de regionale samenwerking”, stelt Jone Oosterhoff. Hij is vanuit Netwerk Nonna als projectleider bij het Regionaal Wachtlijstbureau betrokken. “Het is heel positief om te zien dat de Nonna-organisaties elkaar hierin vinden en bereid zijn om verder dan hun eigen belangen te kijken, ten behoeve van ouderen in de regio Nijmegen.”

nonna_ondertekening-ambitiedocument-rwb

Vanuit de gedeelde maatschappelijke opgave om de zorg van morgen vorm te geven, is een Bureau voor Regionaal Wachtlijstbeheer een noodzakelijke, logische en nuttige stap. Het idee achter het Regionaal Wachtlijstbureau is het creëren van een gezamenlijke entreepoort. Om daarmee de wachttijden op (door)plaatsing van ouderen doelmatiger te organiseren. Maar ook de zoektocht van verwijzers te vereenvoudigen, de kwaliteit van plaatsingen en het plaatsingsproces te verhogen én meer inzicht te krijgen in de regionale vraagontwikkeling en capaciteitsvraagstukken. “Met als collectief einddoel het vinden van de juiste zorg op de juiste plek voor de cliënt.”

Met het ondertekenen van het ambitiedocument is ook een startschot gegeven voor de eerste fase van de inrichting van het Regionaal Wachtlijstbureau. Als alles volgens planning verloopt dan wordt het RWB in het najaar van 2024 feestelijk geopend. Met de ondertekening van het ambitiedocument is het projectteam ook officieel van start gegaan om invulling te geven aan deze ambitie. “En daar hebben we erg veel zin in!”

*Netwerk Nonna is een krachtenbundeling van 14 ouderenzorgorganisaties in de regio Nijmegen. Met elkaar en met experts en betrokkenen ontdekt Nonna in baanbrekende projecten en proeftuinen de toekomst van samenleven, wonen en zorg voor ouderen. Met lef, vertrouwen en enthousiasme.