Persoonsgebonden dienstverlening

Autonomie, Betrokkenheid en Competentie vormen de uitgangspunten waarmee wij onze dienstverlening in verzorging, verpleging en andere persoongebonden werkzaamheden invulling geven. Samen met de klant maken we afspraken over welke dienstverlening wanneer gewenst is en hoe OBG dit zo goed mogelijk kan invullen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk Zorgleefplan.

Overige diensten

Ook bij het leveren van onze andere, niet-persoonsgebonden, diensten staan Autonomie, Betrokkenheid en Competentie voorop. Voor OBG is hierbij het uitgangspunt de vragen van klanten zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden. De kwaliteit van onze medewerkers, zowel beroeps als vrijwillig, staat borg voor steeds meer tevreden klanten.

ANBI

Vanuit een eeuwenlange traditie biedt OBG verzorging en verpleging aan huis, welzijnsactiviteiten, woonondersteuning en kleinschalig wonen voor dementerenden. OBG is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).