De Inspectie (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een uitvraag gedaan over de kwaliteit van verpleeghuiszorg over het kalenderjaar 2015. Ook OBG heeft aan deze uitvraag gehoor gegeven en de gestelde vragen beantwoord.


Toelichting

De vragen die gesteld zijn door de Inspectie betroffen de navraag over de kwaliteit van het vorige kwaliteitskader. De gestelde vragen zijn veelal gericht op intramuraal en hebben geen toelichtingsmogelijkheid. Zoals u weet levert OBG extramurale zorg en diensten, want OBG heeft wonen en zorg gescheiden. Dit heeft er toe geleid dat wij, in onze optiek, bij een aantal zaken geen goed beeld hebben kunnen neerzetten van OBG in de antwoorden bij de gestelde vragen. Daarom geven wij u graag  een toelichting.

Sommige vragen zijn niet (volledig) van toepassing op onze diensten, of er is tenminste een verschil in interpretatie mogelijk. De set risicoindicatoren is zowel bedoeld voor verpleeghuiszorg (en/of verzorgingshuiszorg: hierna verpleeghuiszorg) als zorg thuis op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) als voor wijkverpleging (Zvw). Desalniettemin lijkt de uitvraag, in onze optiek, erg gericht op verpleeghuiszorg en op onderdelen minder van toepassing te zijn op een situatie waarin sprake is van scheiden van wonen en zorg. De resultaten zijn daarom niet representatief voor onze zorg.

Dit heeft er toe geleid dat wij besloten hebben de resultaten niet te publiceren.

Graag wil ik u laten weten dat er gewerkt wordt aan de punten waar wij nog niet helemaal voldoen aan de eisen van de Inspectie. Veelal gaat het dan over systematische registratie van gegevens.

Met vriendelijke groet,

Dienstencentrum OBG

Margje Lubbers

Directeur-Bestuurder