Dementievriendelijk OBG

OBG heeft het certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’ in ontvangst mogen nemen van Eric Dirkx, regiovoorzitter Alzheimer Nederland Nijmegen. Door signalen van dementie tijdig te herkennen kunnen we bewoners, cliënten, huurders en hun omgeving beter ondersteunen.   

dementievriendelijk

Training

Zo’n 45 vrijwilligers van OBG en de cliëntenraad hebben een training Samen Dementievriendelijk gevolgd, op initiatief van het Project Dementievriendelijk Nijmegen-Oost. In de training leer je wat dementie is, hoe je het kunt herkennen en hoe je ermee kunt omgaan. En dan zonder dat je de mens met dementie in zijn waardigheid aantast.

Cijfers

In Nederland krijgt één op de vijf mensen dementie. Op dit moment zijn dat er al ruim 280.000 en de verwachting is dat dit zal stijgen naar 500.000 in 2040. Mensen met dementie hebben te maken met geheugenverlies en hun gedrag verandert. Een van de meest voorkomende vormen van dementie is Alzheimer. Dat treft vooral ouderen.

Samen dementievriendelijk

Het certificaat betekent dat vrijwilligers en medewerkers van OBG geleerd hebben dementie te herkennen en hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt. Dit is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers heel belangrijk. Hierdoor voelen ze zich beter ondersteund en kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen in de maatschappij.


Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Lees hier het krantenartikel uit de Brug Nijmegen