OBG buigt zich over zorg van morgen

De zorg van morgen moet anders. Maar hoe dan? Welke ideeën kunnen het verschil maken binnen je organisatie? En hoe bundel je denkkracht uit de praktijk? Uitgelezen vragen voor het nieuwe concept ‘Nonna-tafel’. Nonna-partner OBG had de primeur. Veertien medewerkers verzamelden zich op een donderdagmiddag in januari in de kapel van het Nijmeegse OBG.

image010

Samen

Een gemêleerd gezelschap van onder anderen wijkverpleegkundigen, de coördinator wonen, een medewerker huishoudelijke dienst, een planner, een verzorgende en de manager zorg. Zo’n beetje alle lagen en disciplines dus uit de organisatie – klaar om deel te nemen aan de eerste editie van de Nonna-tafel. Omdat ze wel ideeën hebben over wat helpend kan zijn bij het vormgeven van de zorg van morgen. En omdat ze hun stem willen laten horen.

Actuele vragen

Dat is nodig. Over een jaar is de bouw van het woongebouw met 36 appartementen aan de Vlierestraat klaar. Een uitgelezen kans om daar het zorgteam van de toekomst te introduceren. Maar hoe ziet dat er dan uit? En hoe gaat OBG ondertussen om met de steeds zwaarder wordende zorgvraag van de huidige cliënten? En het tekort aan zorgprofessionals?
De actuele vragen in zorgland zijn OBG niet vreemd. Redenen om de noodklok te luiden zijn er echter niet. In haar welkomstwoord stipte bestuurder Patricia Bender het potentieel van haar organisatie aan. Zo is het woon-/zorg-/wijkconcept waar Nederland al jaren over praat, binnen OBG al jaren ingeburgerd. “Wat dat betreft staan we met 1-0 voor. Dus laten we die voorsprong en de mogelijkheden die de Vlierestraat ons geeft, nu benutten.”

De diepte in

Na een schets van de uitdagingen én kansen van de zorg van morgen in regionaal en landelijk perspectief, door Martine Heerkens van Netwerk Nonna, verdeelde de groep zich over drie tafels. Onder leiding van een tafeldame (of -heer) werd vervolgens de inhoud ingegaan. Ter inspiratie lag op iedere tafel een poster met vier thema’s, afgeleid van de nagesprekken na de theatervoorstelling Mag ik je kussen? Maar de tafels waren ook vrij om te kiezen voor een ander thema. Een onderwerp dat hen aan het hart ging.
Er was weinig voor nodig om tot goede gesprekken te komen. Vrij werd er gesproken. Scherp naar elkaar geluisterd. En vooral ook met de ander meegedacht. Een pluspunt van het feit dat medewerkers van verschillende disciplines aan één tafel zaten. Een uur later werd het net opgehaald en de ideeën van de verschillende tafels verzameld en toegelicht aan de groep.

Centrale thema’s

Een van de rode draden was oog hebben voor talentmanagement en meer onderlinge verbondenheid tussen de functies van medewerkers. Omdat door de krapte op de arbeidsmarkt de inhoud van functies gaat verschuiven. Sommige zullen ‘verarmen’ en andere ‘verrijkt’ worden. Van belang voor diezelfde personeelskrapte is dat iedereen een leuke baan krijgt of houdt.
Verwachtingsmanagement was een andere rode draad. Verwachtingen tussen medewerkers onderling over de zorgverlening. Over normen en waarden: wat is wel en geen zorg bijvoorbeeld? Maar ook verwachtingen ‘van buiten’. Er zit een kloof tussen wat bewoners en familieleden verwachten van de zorg en wat er daadwerkelijk geleverd kan én mag worden. Dat leidt aan beide kanten tot ergernis en frustratie. Hoe voorkom je dat? Door betere voorlichting – onder andere op de website en in een nieuwe folder. Niet alleen voor toekomstige cliënten, maar ook door verwijzers en partijen uit het sociale domein te informeren. En om het nog concreter te maken: op de aanstaande bijeenkomst voor mensen op de wachtlijst. Daarover werden ter plekke afspraken gemaakt.

De opbrengst

Naast deze rode draden werden nog twee handen vol andere concrete ideeën opgehaald. Een mooie opbrengst vond Patricia Bender. “Het laaghangend fruit stelt OBG in staat om op korte termijn tot actie over te gaan.” Dat is winst. Minstens zo belangrijk is dat de voorbeelden en de taal die daaraan gegeven is rechtstreeks afkomstig is van de eigen medewerkers. Omdat zij zich sneller zullen herkennen in de oplossingen wanneer die door henzelf zijn bedacht.
En wat haalt Nonna als initiator van de Nonna-tafel en centrale pijler van de veertien ouderzorgorganisaties in de regio zelf uit de bijeenkomst? “Ik zie dit als het begin van een karavaan”, zegt Martine Heerkens. “Overal waar we komen en dit soort gesprekken bevorderen, halen we kennis op en verzamelen we mooie voorbeelden, ideeën en taal. Deze inzichten nemen we mee in de gesprekken met andere collega’s, al dan niet Nonna-partners. Zo wordt elke Nonna-tafel rijker met andere inzichten.”

Tijdens een Nonna-tafel wordt een specifiek vraagstuk en petit comité verkend en uitgediept. Binnen organisaties of op een openbare plek. Dat gebeurt vanuit verschillende perspectieven en met deelnemers uit verschillende lagen uit een organisatie of de samenleving. Nonna zorgt voor een onafhankelijke gespreksleider en levert communicatiekracht met een artikel of podcast na afloop. De output wordt verzameld, geanalyseerd en ingezet als inspiratie voor de zorg van morgen.