Klachtenregeling OBG

Voor de Stichting Dienstencentrum OBG geldt het uitgangspunt dat iedereen zijn werk zo goed mogelijk, zo verantwoord mogelijk en met veel inzet van krachten verricht. Toch kan het voorkomen, dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. De cliënten van OBG en/of diens naasten kunnen hun klachten daarover kenbaar maken. OBG kent daarvoor een klachtenregeling. De klachtenprocedure moet ervoor zorgen dat ontevreden cliënten en/of diens naasten goed worden geholpen en wel zo, dat zij vertrouwen houden in OBG.

Wat te doen bij een klacht?

Als u een klacht heeft, stellen wij het op prijs dat u deze met ons bespreekt. Alleen door te weten wat er anders of beter kan, zijn wij in staat de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren. Aarzel dus niet en maak een afspraak om uw klachten, wensen en tips te bespreken. U hebt als cliënt het recht door ons gehoord te worden. U kunt uw klacht in een persoonlijk gesprek met de medewerker of coördinator zorg bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de manager zorg, meneer P. Mennink en/of de directeur-bestuurder, mevrouw M. Lubbers. Als u er in dat gesprek ook niet uitkomt, kunt u uw klacht aan de externe, onafhankelijke klachtenfunctionaris voorleggen.

Vertrouwenspersoon

Soms kan het u helpen om uw onvrede eerst met de vertrouwenspersoon te bespreken. Deze kan u helpen door u te horen, soms door u door te verwijzen naar de juiste persoon of een bemiddelende rol spelen om een oplossing te bereiken. De vertrouwenspersoon zal uw klacht anoniem registreren zodat OBG in staat is om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Indien een bevredigend resultaat uitblijft, kan er een een formele klacht worden ingediend bij de externe klachtenfunctionaris. De vertrouwenspersoon kan desgewenst helpen bij het formuleren van de klacht. Voor OBG is meneer R. van den Akker de vertrouwenspersoon.

Behandeling van een klacht

U kunt uw klacht melden bij de medewerker of bij de coördinator zorg. Dit kunt u mondeling of schriftelijk doen. Zij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw klacht te bespreken. Mocht u er onverhoopt niet uitkomen, dan zal de coördinator zorg de manager zorg informeren. De manager zorg zal vervolgens met u in gesprek gaan. Mocht dat ook geen soelaas bieden, dan zal zij u de gegevens van de externe klachtenfunctionaris, mevrouw Gerda van Herwijnen, verstrekken. U kunt de gegevens ook bij het Informatiepunt opvragen. Mevrouw van Herwijnen zal haar uiterste best doen om samen met u en ons tot een oplossing te komen. Mochten wij er samen niet uit komen, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg zetelt in Den Haag. Deze commissie is erkend door de Minister van VWS. De commissie probeert uw klacht onafhankelijk en onpartijdig op te lossen. De commissie doet ook uitspraken in geschillen. Voor het behandelen van de klacht rekent de Geschillencommissie behandelkosten, ook voor u als cliënt.

Indien u contact wenst op te nemen met één van de genoemde personen, dan helpt het Informatiepunt u graag verder.