Herintroductie erkennen Nijmeegs Oudburgerrecht

Op 14 mei a.s. worden tijdens een bijeenkomst in OBG 47 personen als Oudburger van Nijmegen erkend, waarvan 11 personen de oorkonde en bijbehorende stamreeks persoonlijk in ontvangst nemen.

header artikel oudburgerrecht

Historie

Vroeger verleenden veel steden burgerrecht. Aan dit recht waren verplichtingen, maar ook privileges verbonden. Onder de verplichtingen vielen o.a. het betalen van belasting, deelname aan de burgerwacht ter bescherming van de stad, maar ook het leveren van een leren emmer voor de ‘brandweer’. Een van de privileges van alleenstaande oudere burgers betrof opname in een tehuis, zoals  het Nijmeegse Oud Burgeren Gasthuis (OBG). Als iemand (nog) niet opgenomen wilde worden kon  -onder de voorwaarde dat men in Nijmegen woonde-  ook als ‘thuiszittende’ een toelage bij OBG aangevraagd worden.

Het burgerrecht werd doorgegeven van vader op zijn zonen en dochters, van de zonen ook weer op hun zonen en dochters, etc. Het burgerrecht werd in 1810 voor het laatst verleend door de stad Nijmegen, daarna werd erkenning door OBG overgenomen. OBG gaf geen nieuwe burgerrechten uit: ze erkenden alleen de nazaten van burgers, die vóór 1811 het burgerrecht verkregen hadden (vandaar de term Oudburgers). De (voorlopig) laatste oorkonde werd door OBG in 1990 uitgegeven.

Opnieuw erkenning

In samenwerking met afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) gaat de huidige Stichting Dienstencentrum OBG weer Oudburgers erkennen. Hiermee wordt een traditie in ere hersteld. Het initiatief is genomen in het kader van het 430-jarige jubileum van OBG en het 50-jarige jubileum van de NGV afdeling.

Aanvraagprocedure

Erkenning van het Oudburgerrecht kan aangevraagd worden als iemand kan aantonen dat men  in mannelijke lijn afstamt van een burger die het Nijmeegse burgerrecht heeft verkregen vóór 1811. Men hoeft geen inwoner van Nijmegen te zijn en erkenning is ook mogelijk als aangetoond kan worden dat een voorvader vóór 1811 lid was van een vakgilde (bijv. voerman, wever, etc.). Bezit van het burgerrecht was namelijk een voorwaarde voor lidmaatschap van een gilde.

Als een aanvraag gehonoreerd wordt, erkent OBG het Oudburgerschap. De aanvrager krijgt dan een fraaie oorkonde en desgewenst ook een stamreeks: een overzicht van alle voorouders in rechte lijn inclusief de voorouder die het burgerrecht verkreeg.

Aan de erkenning zijn geen rechten verbonden. Het betreft een document dat getuigt van de historische verbondenheid van de aanvrager met de stad Nijmegen. Kijk op deze website voor meer informatie en voor de aanvraagprocedure.

Informatie over aanvraagprocedure

Op zaterdag 21 mei 2022 wordt van 13:00 en 17:00 uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis (Mariënburg 26, 6511PS Nijmegen) informatie verstrekt over de aanvraagprocedure. Aan de hand van gegevens over (over)grootouders kan nagegaan worden of iemand recht heeft op het Oudburgerschap van de stad Nijmegen.