Grand Café krijgt een nieuw jasje!

Op maandag 18 september gaat gestart worden met de verbouwing van het Grand Café in OBG.  Vanaf 11 september zullen er al voorbereidingen getroffen worden. Op vrijdag 15 september is daarom het Grand Café de gehele dag gesloten.

 

OBG heeft het certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’ in ontvangst mogen nemen van Eric Dirkx, regiovoorzitter Alzheimer Nederland Nijmegen. Door signalen van dementie tijdig te herkennen kunnen we bewoners, cliënten, huurders en hun omgeving beter ondersteunen.   

OBG is sinds een aantal jaren actief deelnemer aan de werkgroep Roze Ouderen. In deze werkgroep zitten medewerkers uit diverse Nijmeegse ouderenorganisatie, met als doel aandacht te vragen voor LHTBIQ-ouderen. Dit doet de werkgroep door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor senioren en/of medewerkers. OBG vindt het belangrijk dat er aandacht is voor deze doelgroep en zet zich hiervoor zowel binnen als buiten OBG actief in.

De zomer is weer aangebroken! Lees hieronder wat dat betekent voor uw bezoek aan OBG.

Wie een dierbare verliest aan de dood, rouwt. Rouw is de uitdrukking van je verdriet, het toont hoezeer je met de overledene verbonden bent.

Naast het verzorgen van heerlijke Syrische maaltijden organiseert Mawteni Foundation ook muziek- en dansprojecten. Een mooi middel om zonder veel woorden contacten te leggen.

Vandaag viert OBG haar verjaardag samen met haar klanten en personeel. Deze Stichtingsdag wordt jaarlijk op 24 mei gevierd.

In 2023 bestaat de Nijmeegse kermis 750 jaar, sinds de inzegening van de Stevenskerk in 1273. In de loop der eeuwen is het uitgegroeid tot een groot volksfeest: voor jong en oud, voor rijk en arm, voor boer en burger, voor man en vrouw.

Op zaterdag 22 april zet de dagbesteding van OBG haar deuren open. Op die dag vertellen medewerkers u meer over het unieke aanbod, over hoe zij werken en laten zij dat ook graag aan u zien.

In dit college gegeven door Anne-Marijke Ogier staan de vrouwen in Tanzania centraal. Anne- Marijke stond aan de wieg van het succesvolle project “Sewing for Growing”, onderdeel van vrouwenorganisatie Miinjeni.

SC tanzania