In ons werk staat de klant centraal

Persoonsgebonden dienstverlening

Respect, betrokkenheid en betrouwbaarheid vormen de uitgangspunten waarmee wij onze dienstverlening in verzorging, verpleging en andere persoongebonden werkzaamheden invulling geven. Samen met de klant maken we afspraken over welke dienstverlening wanneer gewenst is en hoe OBG dit zo goed mogelijk kan invullen. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een persoonlijk Zorgleefplan.

Overige diensten

Ook bij het leveren van onze andere, niet-persoonsgebonden, diensten staan respect, betrokkenheid en betrouwbaarheid voorop. Voor OBG is hierbij het uitgangspunt de vragen van klanten zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden. De kwaliteit van onze medewerkers, zowel beroeps als vrijwillig, staat borg voor steeds meer tevreden klanten.

ANBI

Vanuit een eeuwenlange traditie biedt OBG verzorging en verpleging aan huis, welzijnsactiviteiten, woonondersteuning en kleinschalig wonen voor dementerenden. OBG is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Kwaliteit

Om de kwaliteit te toetsen doet de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) elk jaar een uitvraag. De IGZ heeft in het najaar van 2016 een uitvraag gedaan over de kwaliteit van verpleeghuiszorg over het kalenderjaar 2015. Ook OBG heeft aan deze uitvraag gehoor gegeven en de gestelde vragen beantwoord. Hieronder kunt u onze toelichting op deze uitvraag bekijken door op de knop te klikken.

Overzicht personeelssamenstelling